Launching MonthLong

1 min čítania

MonthLong is my new way of doing something reasonable for me and others. It is dreaming to become a community for people who struggle to develop particular habits or just want to bring a new habit to themselves.

Every month the interested people will join their forces to practice a new habit. It will be MONTH LONG of new activity.

And the first Month Long will be June 2011, which will become:

Month Long of RUNNING

Join the facebook page to run with me!

MonthLong je môj nový spôsob ako urobiť niečo pre seba a iných. Dúfam, že sa MonthLong stane komunitou ľudí, ktorí sa snažia rozvinúť nový návyk a možno hľadajú pomoc iných, aby to dokázali, a možno iba trochu inšpirácie.

Každý mesiac sa ľudia, ktorí budú mať záujem spoja, aby praktikovali nový návyk. Bude to „MONTH LONG“ novej aktivity.

No a jún 2011 je prvý MONTHLONG, a to

Month Long of RUNNING

Pripojte sa k facebook skupine MonthLong.