And they walk hand in hand

2 min čítania

As you might know, men proximity is totally different story in the Arab countries.  For past few days I had full chance to observe this around Cairo streets. Just few minutes ago, smoking on the balcony of our ground-floor flat two guys around twenty passed around with their hands linked (thanks Isabel for teaching me the expression). On other occasions they hold their hands, palm in palm, walk down the streets 🙂 The other day, we were coming home from work with Stanley and we took a walk from the „bus stop“ (well, as I mentioned before, it is not actually a bus stop, rather a place where bus stops, which can be anywhere) and in front of the nuts shop 4 guys were holding and tickling the fifth one. Funny thing to do for people in their thirties in the middle of the street, at least for me… Over a year ago, when I first met Onur, I got also introduced to another proximity paradigm shift, that is working also here in Egypt. Friends – guys – are kissing each other on the cheeks when meeting. Everyday story here 🙂 However, it is at least ironic a bit, that men homosexuality is in here considered taboo (if you wish you can read more on that also here) It’s funny, how much such a thing as proximity among men can be differently perceived just based on culture. And how many other things do we consider „normal“ because we get raised in one culture, while in other it might be totally inappropriate?Ako možno viete, blízkosť mužov je úplne inak vnímaná v Arabských krajinách ako „na západe“. Za posledných pár dní som to mal šancu dobre pozorovať v káhirských uličkách.

Len pár minút dozadu som postával na balkóne a fajčil, keď okolo mňa prechádzkovým krokom prešli dvaja asi 20-roční chalani držiac sa popod lakte. Inokedy sa zasa takto muži prechádzajú ruka v ruke po uliciach 🙂

Nedávno, keď sme so Stanleym išli z práce, museli sme prejsť pár minút pešo od „zastávky“ (teda, ono to nie je ani tak zastávka ako skôr miesto, kde stojí autobus, čo môže byť kdekoľvek) a pred obchodom s orechmi štyria chlapi držali piateho a šteklili ho. Zábavne vidieť toto robiť 30-35 ročných chlapov.

Viac ako pred rokom, keď som prvýkrát stretol Onura, takisto som mal možnosť zoznámiť sa s rozdielom v mužskej blízkosti si, ktorý teraz môžem pozorovať aj v Egypte. Dobrí kamaráti – chlapi – sa bozkajú na líca keď sa stretnú.

Na druhej strane, je to trochu ironické, že mužská homosexualita je tu tabu (viac na túto tému môžete nájsť aj tu)

Je vcelku zaujímavé, ako veľmi môže byť jav ako „blízkosť medzi mužmi“ ovplyvnený kultúrou. A koľko ďalších správaní, ktoré považujeme za „normálne“ môžu byť v inej kultúre neprípustné?