Daily Good Question 2012-03-03

2 min čítania

Happy Saturday to all of you! Hope your weekends are going on well!

Today I have another book-related question for you, as we are right now in monthlong of reading. Are you already joining us to build the habit?

If you were to recommend one must-read book for everyone, which one would it be and why?

Reading books is one of the best sources of personal development that I know.

Firstly, it’s truly personal, most of the time it’s only you, your book & your thoughts. Secondly, you have the chance to chose from such a great variety, that you can actually focus on anything in your life through books.

And my must-read recommendation?

For me, the book that I would like every single person to read is Vinnetou – the trilogy of Karl May written in 1893. It’s a story that I’ve read at least 5 times, first time when I was really just a child. For me it was and still is the greatest book about friendship, devotion, commitment & search for good in mankind. It influenced me a lot, as I used to personalize myself into the character of Old Shatterhand, the main character. I remember couple of tears of joy & sadness over the book… I truly recommend this great story.

What book do you consider a must-read?


Šťastnú sobotu všetkým! Dúfam, že váš víkend je skvelý!

Pretože práve máme monthlong čítania mám pre vás dnes opäť otázku týkajúcu sa kníh. Už ste sa k nám pripojili a budujete tento zvyk?

Ak by ste mali odporučiť všetkým jednu „musíš si prečítať“ knihu, ktorá by to bola a prečo?

Čítanie kníh je jeden z najlepších zdrojov osobného rozvoja, ktoré poznám.

Po prvé, je to skutočne osobné. Väčšina času patrí len vám, vašej knihe a vašim myšlienkam. Po druhé, môžete si vybrať z takého veľkého množstva variácií, že vám to umožňuje prostredníctvom kníh rozmýšľať o čomkoľvek vo vašom živote.

A moje „musíš si prečítať“ odporúčanie?

Podľa mňa by si každý jeden človek mal prečítať knihu Vinnetou – trilógiu od Karla Maya napísanú v roku 1893. Je to príbeh, ktorý som čítal najmenej 5krát. Prvýkrát, keď som bol skutočne dieťa.  Podľa mňa je to najlepšia kniha o priateľstve, oddanosti, záväzku a hľadaní dobra pre ľudstvo. Táto kniha ma veľmi ovplyvnila a zvykol som sa zosobňovať s hlavnou postavou, Old Shatterhandom. Pamätám si na pár sĺz radosti a smútku prostredníctvom tejto knihy…Skutočne odporúčam tento skvelý príbeh.

Ktorú knihu považujete za „musíš si prečítať“?